Tag: Australia

Mùa đông đầu tiên

Ngoảnh đi ngoảnh lại Trâm đã sống ở Sydney được 8 tháng. Bắt đầu đi làm từ những ngày cuối hè đầu thu, sau khi qua một mùa…

Tuần đầu ở Sydney

Tối qua viết xong đăng lên, sáng nay suy đi nghĩ lại quyết định gỡ xuống đổi tên thành Tuần đầu ở Sydney và thêm vào vài chuyện…