Tag: Yangtze River Delta

Giang Nam ở đâu?

Đọc tiểu thuyết kiếm hiệp ai không biết Giang Nam là vùng đất trù phú hữu tình nhiều tài nam mỹ nữ. Vậy chẳng hay Giang Nam ở…